سایت مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی
معرفی مرکز تحقیقات

بسمه تعالی

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی

معرفی:

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان، واقع در بیمارستان شهید بهشتی همدان در مجاورت گروه آموزشی ارولوژی می باشد. این مرکز با مشارکت اعضای هیئت علمی پیوسته و وابسته و کارشناس مرکز در زمینه پژوهش در بیماریهای کلیه و مجاری ادراری ، گام بر میدارد.

اهداف:

 هدف کلی:

بیماریهای کلیه و مجاری ادراری- تناسلی در جوامع انسانی شایع بوده و به دلیل  بیشتر درگیر کردن  جنس مرد بخصوص در سنین میانسالی که از حیث سرپرستی بر خانواده تحت حمایت ایشان سن حساسی میباشد،و به دلیل راجعه بودن طیف وسیعی از این بیماریها ، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف سالیانه بر خانواده، به کیفیت زندگی افراد درگیر آسیب میرساند.لذا با توجه به شیوع بالا و وسیع الطیف بودن این بیماریها برآن شدیم تا با تاسیس مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی،از طریق انجام پژوهش بر انواع این بیماریها، در جهت رفع این مشکلات و دستیابی به موثرترین شیوه های درمانی گام برداریم.

اهداف اختصاصی:

انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه :

1- سنگهای مجاری ادراری

2- کانسرهای سیستم ادراری- تناسلی (کلیه ، مثانه ، پروستات ،بیضه)

3-پیوند کلیه

4-ناباروری مردان

5-عفونتهای ادراری

6-بی اختیاری ادراری

7-ناتوانی جنسی

 

تاریخچه:

از سال 1387 برنامه ریزی اولیه جهت تاسیس مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی انجام گردید و باارتقاء رتبه دو تن از اساتید ارولوژی و یک تن از اساتید نفرولوژی به مرتبه دانشیاری، زمینه پیشبرد برنامه ریزی ها فراهم شد.با جلب مشارکت اساتید رشته بیوشیمی و داشتن پشتوانه علمی خوب اقدامات نرم افزاری و تهیه و تکمیل فرم های مربوطه، افدامات عملی برای کسب مجوز راه اندازی مرکز آغاز گردید.پس از طرح در شورای مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی همدان و وزارت متبوع در مورخه 22/5/1390، مجوز نهایی کسب گردید.سپس فضای فیزیکی مناسب در نظر گرفته شده و با پشتیبانی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان تجهیز گردید.پس از برگزاری جلسات مربوطه و صدور احکام ریاست و اعضای شورایعالی و وابسته و کارشناس ، این مرکز به طور رسمی از تیر ماه 1391 فعالیت خود را آغاز نمود.

عنوان