سایت مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی
آخرین اخبار
مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی،
مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی،
مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان، واقع در بیمارستان شهید بهشتی همدان در مجاورت گروه آموزشی ارولوژی می باشد. این مرکز با مشارکت اعضای هیئت علمی پیوسته و وابسته و کارشناس مرکز در زمینه پژوهش در بیماریهای کلیه و مجاری ادراری ، گام بر میدارد.
 ١٠:٤٧ - 1392/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
افتتاح سایت
افتتاح سایت
افتتاح سایت
 ٠٩:٢٠ - 1392/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

عنوان